Poduzetnički impuls - Vodič za poduzetnike


Poduzetnički impuls za 2014. godinu pogledajte ovdje


Dodijeljene potpore pogledajte ovdje

Filteri

Koristite filtere kako biste lakše pronašli projekte koji odgovaraju Vašim potrebama.

Pregledajte detalje projekta

Iz liste projekata odaberite odaberite projekt koji Vas zanima. Pregledate potrebu dokumentaciju, uvjete i mjere za koje se dodjeljuju sredstva, kao i troškove koji nisu prihvatljivi. Odaberite tip korisnika (ukoliko niste) kako bi Vam se prikazali podaci koji se odnose na Vas.

Moja prijava

Saznajte status Vaše prijave!

Važno!

Na ovim stranicama je prikazan samo sažetak koji Vam omogućava da brže pronađete poticaje za Vas. Ukoliko se želite prijaviti na projekt, preuzmite i pročitajte priloženu projektnu dokumentaciju. U njoj je detaljno opisan proces prijave, način dodjele sredstava kao i Vaše obaveze.